Varukorg

Vi återanvänder all värme från ugnarna

Att grädda knäckebröd kräver sina grader, hur många vill vi inte avslöja men det är många hundra. Överskottsvärmen från ugnarna använder sedan vi för uppvärmningen av lokalerna och allt varmvatten.

– Den första värmeväxlaren installerade redan 1954. Vi har varit helt fossilfria sedan 2013, säger Håkan Heinemann som är produktionschef på Leksands Knäckebröd.

Spill från deg och bröd tas till vara

Hållbarhet handlar också om att ta tillvara. Den lilla mängd degrester och brödspån som vi inte kan använda eller sälja, skickar vi till en bonde i närheten.

– Han har kor och de älskar knäckebröd i vilken form det än kommer, berättar Håkan.

Dubbla väggar

Ugnarna i bageriet värms med grön och lokalproducerad el, främst från Trängslet i Älvdalen. Utöver återvunnen grön el samt omhändertagande av deg- och brödrester, görs väggarna dubbelt så tjocka som de behöver vara. På det sättet minimeras användningen av energi så mycket som möjligt.

Så blir vi mer hållbara – några exempel

Det har vi gjort:

√ Vi bakar fossilfritt sedan 2013

√ All värme från ugnarna återvinns till lokalvärme och varmvatten

√ Vi har tagit bort alla plastkassar, muggar och kartongband i plast

Det gör vi aktivt:

√ Byter bilar och frakter till fossilfria alternativ

√ Effektiviserar energianvändningen i bageriet ännu mer

√ Installerar solpaneler på bageriet

√ Hämtar vatten från vår egen källa i Badelundaåsen

√ Väljer närodlad råg

Dessutom mäter vi hela vår klimatpåverkan, från fält till butik, för att kunna göra ett än mindre avtryck på miljö och klimat.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete