Miljö-, kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

LEKSANDS KNÄCKEBRÖD AB skall leverera produkter som tillfredställer kundernas krav och förväntningar på smakliga, säkra och lagenliga produkter samtidigt som företaget aktivt verkar för en energieffektiv produktion i en anläggning som ger så lågt avtryck på miljön som möjligt. Alla produkter bakas utan E-nummer, GMO och allergener (förutom gluten) och på transporterna ställs krav på miljöansvar.

Alla anställda ansvarar för produkternas säkerhet och kvalitet och företaget strävar efter ett i vardagen väl integrerat miljö-, kvalitets- och livsmedelssäkerhetssystem där miljömedvetenheten genomsyrar såväl det egna företaget, som leverantörer och underleverantörer.

Inom Leksands Knäckebröd arbetar var och en av de anställda med att ständigt förbättra arbetet med miljö, livsmedelssäkerhet och kvalitet - med såväl de nya som de gamla produkterna. Företaget skall leverera felfria produkter och det är företagsledningens ansvar att utbilda, informera och organisera så att varje medarbetare vet vad som krävs för att göra rätt.

Ledningen utformar anpassade kommunikationskanaler för att fånga upp förbättringsförslag från de anställda.

Företagsledningen arbetar för att erhålla erfoderliga resurser för miljö-, kvalitets-, och livsmedelssäkerhetsarbetet, samt ansvarar för  att miljö-, kvalitets och livsmedelssäkerhetssystemt efterlevs.

Vi ska:

  • följa gällande lagar, förordningar och andra krav och ständigt förbättra företagets arbete med miljö-, livsmedelssäkerhet och kvalitet.
  • verka aktivt för en energieffektiv tillverkning och anläggning.
  • aktivt förebygga föroreningar.
  • källsortera och återvinna vårt avfall.
  • sträva efter att använda oss av miljövänliga transporter.