Miljö

Miljö- och kvalitetsarbetet har alltid varit en del av Leksands Knäckebröds vardag och är något vi verkar för att utveckla kontinuerligt. Miljöarbetet engagerar alla i företaget.

Läs vår miljö-, kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy

om_5.png

MILJÖARBETE ÄR NATURLIGT

Vi är ett bageri fritt från fossilenergi. Vi använder enbart miljömärkt el, återvinner värmen från ugnarna till att värma lokalerna och vi köper vår råg så nära bageriet som möjligt. Vi jobbar som man alltid har gjort i vår familj, med långsiktig planering och med engagemang för miljön omkring oss. 
Det gör också att vårt knäckebrödet håller högsta kvalitet.

ÅTERVINNING

All energi vi använder i bageriet kommer från vind, vatten, kraft och bioenergi. Vi började redan 1952 att ta tillvara värmen ur ugnarna för att värma lokalerna. Idag är vi närapå självförsörjande när det gäller värme.

Vi värmer även tappvarmvattnet med återvunnen energi från tryckluftskompressorerna. Sedan början av tvåtusentalet återvinns 95 procent av spillvärmen.

miljo_4.jpg
miljo_3.jpg

NÄRODLAT

Vi använder oss av enbart svensk råg som produceras och levereras från odlare i närliggande områden. Vi vill minimera transporterna ytterligare och kommer därför att köpa allt mer råg från lokala bönder i Dalarna.

De krav vi har på våra leverantörer garanterar att lantbrukarna strävar mot lägsta tänkbara miljö-belastning och använder så lite som möjligt av kemiska växtskyddsmedel och växtnäring. Normerna för bekämpningsmedel är strängare än vad lagen kräver och omfattar bland annat förvaring, hantering och spridning. Dessutom sparar lantbrukaren vildbevuxna och obesprutade gröna stråk, mellan och på åkrarna, som uppskattas av växter, fåglar, insekter och andra djur. 

CERTIFIERING OCH UTMÄRKELSER

Vi har flera certifieringar och utmärkelser som bekräftar den höga kvaliteten på våra varor. Under länkarna kan du läsa mer om var och en av dem.


CERTIFIERINGAR

KRAV

EU-Ekologiskt

UTMÄRKELSER

 Årets Dalapilot 2014

Nominering till E-Prize

Årets företag i Dalarna 2011

Årets Leverantör-Daglivarugalan 2009